Om Härnösands filmstudio

Här kan ni läsa om föreningen, filmstudions visningslokal och styrelsen.

Föreningen

Härnösands filmstudio är en lokalförening av riksorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Härnösands Filmstudios medlemmar erbjuds därigenom att få delta i arrangemang som SFF anordnar. Varje vår och höst visas arrangeras filmhelger på FIlmhuset i Stockholm och andra orter.

Filmstudions dokument: Stadgar

Biografen

Alla visningar sker på Härnösands Teater, Storgatan 9

Styrelsen


Ordförande

Garry Langendorf,

, 070-577 87 03

Sekreterare

Olle Nilsson,

, 070-537 73 92

Ledamot

Mats Wigardt (vice ordf),

, 070-312 01 81

Ledamot

Susanne Norberg,

, 070-277 70 54

Ledamot

Micael Fichtel,

, 070-363 17 91

Ledamot

Lars Vikberg (revisor),

073 - 539 34 39

Ledamot

Per-Erik Bergman,

, 070-269 07 69

Ledamot

Gunnar Nordin,

, 073-098 33 13